3 scallion pancakes with sesame soy dipping sauce.  Ready to reheat. 

Godshall Farm scallion pancake

$6.00Price